Att tillverka en handmålad ikon är ett långt och mödosamt arbete. Även en tryckt ikon är ett hantverk. Åtminstone de som tillverkas i Ikonverkstaden på Antoniosgården, Kållandsö. Makarna Lisa och Robin skapar dem själva i en miljö präglad av bön och stillhet. Våra ikoner görs inte på löpande band i fabrik, utan för hand – en i taget.

– De tryckta ikonerna vi gör följer samma former och proportioner som de handmålade ikonerna, berättar Robin. Därför ser de i hög grad ut som sina större och betydligt kostsammare motsvarigheter.

MDF sågas och slipas fint. Ikonverkstadens emblem bränns in. Baksida och sidor lackbetsas med pensel för att "måla" trälinjer. Trycket limmas och den röda kanten runtom handmålas. Slutligen förses varje ikon med en läderrem för upphängning.